iPhone X vs Galaxy Note 9: Ai là vua phân khúc 16 triệu?

iPhone X : https://wwwxtmobile

vn/iphone-x-64gb-may-cu-99 Galaxy Note 9 : https://wwwxtmobilevn/samsung-galaxy-note-9-xach-tay-han-quoc 가장 초기의 응접을 받기 위해 채널을 구독하는 것을 잊지 마십시오!